1
Anh vẫn đang lo lắng vì câu nói giận dỗi mà anh đột nhiên thốt ra lúc nãy.

Comments

Who Upvoted this Story