2
Do gặp sao Thủy Diệu nên năm nay quý anh có chuyện buồn phiền. Trái lại thần hình bạc nhược tinh thần suy vi vì thời chớ xuất môn mà phải chịu tha phương viễn xứ, nghe báo tang mà thương tâm phiền não được việc này hỏng việc khác.

Comments

Who Upvoted this Story